Home - Vector Maintenance Management
facebook twitter youtube
Vector MM

Wij zijn Vector Maintenance Management.

Wij ontzorgen asset owners in de gas- en olie-industrie en helpen met het creëren van veiligheid, continuïteit en waarde door middel van gerichte
onderhouds- en inspectieprogramma’s.

Vector Maintenance Management initieert, implementeert, optimaliseert, werkt transparant en is volledig onafhankelijk in haar advisering.
De oorsprong ligt in de petrochemische industrie, met name op het gebied van olie- & gasproductie installaties. De jarenlange ervaring op het gebied van inspectie en onderhoud bracht ons tot het inzicht dat bedrijven behoefte hebben aan informatie op basis waarvan zij zelfstandig weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de (kosten)efficiënte uitvoering van hun inspectie- en onderhoudsprocessen en het borgen van de integriteit.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Risico beheersing voor; Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Productie, Kapitaal en Reputatie
  • Het opstellen van onderhouds- en inspectie- en asset integrity concepten en programma's (plug&play)
  • Het inrichten van onderhouds- en inspectie-management systemen
  • het optimaliseren van het onderhouds- en inspectie proces door de gehele organisatie
  • Training en opleiding

Er zijn talrijke voorbeelden waarin Vector Maintenance Management haar toegevoegde waarde heeft laten zien. Branch kennis gekoppeld aan onderhoud- inspectie- en asset integrity- methodieken levert een eindproduct op waarmee Vector Maintenance Management B.V. zich op een unieke plaats in de markt zet.

Wij bewijzen u graag dat investeren in een goed ingericht onderhoudsmanagementsysteem zorgt voor risicoverlaging en kostenbeheersing op zowel de korte als de lange termijn.

Indien u geinteresseerd bent in de diensten van Vector Maintenance Management B.V. nodigen wij u uit onze website verder te bezoeken. Ook kunt u voor specifieke vragen rechtstreeks contact opnemen.

Meer over ons › Neem contact op ›

Maak kennis met Vectormm

Bekijk ons bedrijfspresentaties, klik op de video links om inzicht te krijgen in ons bedrijf en de drive om u te ondersteunen in uw dagelijkse bedrijfsvoering.

"Let the compass of Vector Maintenance Management B.V. be your guide"