Auditbestendigheid

Compliance
Met compliance bedoelen we dat u te allen tijde aan de vergunningplicht voldoet. Dat klinkt eenvoudig, maar is dat het ook? Bent u op elk moment klaar om met een gerust hart audits en onderzoeken te ondergaan? Loopt u het risico om door de overheid op de vingers te worden getikt omdat u niet aan alle eisen blijkt te voldoen? Dit is wat wij bedoelen met auditbestendigheid. Wat daarvoor nodig is, is een stevig fundament in het CMMS waarin alle verplichtingen worden vastgelegd en de prestaties op alle aspecten van die verplichtingen op elk moment aantoonbaar kunnen worden gemaakt.

Plan-Do-Check-Act
Door het inrichten van een continu verbeterproces zorgen we ervoor dat afwijkingen in uw installaties, werkmethoden en milieutechnische aspecten niet onopgemerkt blijven voortbestaan en tot onaangename verrassingen leiden tijdens audits.

CMMS – Technische integriteit gewaarborgd
Gebaseerd op onze expertise op het gebied van inspectie, regelgeving en de toepasbare technieken weten wij precies wat er nodig is om integriteit te waarborgen. Wij helpen u met het identificeren en integreren van deze specifieke taken in het CMMS.

CMMS – Duidelijke verantwoordelijkheden
Bij iedere taak horen duidelijke verantwoordelijkheden. Het is daarom zaak om ook deze in het CMMS vast te leggen. Zo is er geen discussie over wie er verantwoordelijk is voor wat, en wanneer er tijdig en juist geëscaleerd moet worden.

CMMS – Keten van activiteiten
Traceerbaarheid is essentieel voor aantoonbaarheid. Daarom richten wij uw processen in het CMMS zodanig in dat activiteiten die elkaar opvolgen eenvoudig traceerbaar zijn. Dit is niet alleen een voorwaarde voor aantoonbare compliance, maar levert ook belangrijke input voor het optimaliseren van de inzet van mensen, processen en systemen.

Case studies

Dankzij 5 jaar aan betrouwbare data was TotalEnergies Nederland in staat om VectorMM de eerste accurate RCM simulatie ooit te laten uitvoeren. Met als resultaat een vanuit het hoofdkantoor verkregen vrijstelling waarmee VectorMM hun onderhoudsstrategieën kon optimaliseren. Hierdoor bespaarde TotalEnergies Nederland niet alleen veel kosten, maar verhoogden zij ook sterk de installatie-beschikbaarheid.

Hoe identificeer en specificeer je Veiligheids- en Milieukritische Elementen (SECE’s) en integreer je het beheer in het CMMS wanneer nieuwe richtlijnen helderheid en traceerbaarheid vereisen? Bij Neptune Energy introduceerden wij een team om het informatiesysteem beter in te richten zodat SECE-prestaties van de productieplatformen eenduidig, transparant en real-time in kaart gebracht kunnen worden.

Processen bijsturen en de juiste beslissingen nemen vergt slimme bedrijfsinformatiesystemen. Vanuit de wens om met BI-Cycle te werken integreerden wij deze tool bij TAQA om informatie uit alle relevante databronnen te kunnen verwerken. Met een simpele muisklik kan de klant nu overzichtelijke informatie uit slim ingerichte dashboards genereren.