Business Intelligence systeem voor TAQA

 Processen bijsturen en de juiste beslissingen nemen vergt slimme bedrijfsinformatiesystemen. Vanuit de wens bij TAQA om hiervoor met BI-Cycle te werken integreerden wij deze tool in hun systemen. Daarbij bleek het ook zeer effectief om externe databronnen te koppelen, waardoor veel handmatig werk overbodig werd. Met een simpele muisklik kan de klant nu overzichtelijke informatie vanuit goed ingerichte dashboards genereren.

TAQA in Nederland

TAQA in Nederland is producent van aardgas en beheerder van twee gasopslagen. In Alkmaar is TAQA operator en mede-eigenaar van twee ondergrondse gasopslagen, de Piekgasinstallatie en de Gaslopslag Bergermeer, die de grootste vrij toegankelijke gasopslag in West-Europa is. Naast gaswinning in de regio Alkmaar, die TAQA in 2024 verwacht te stoppen, doet het bedrijf ook aan gaswinning met enkele platforms en een behandelstation in de Noordzee.

De aanleiding

Voor het optimaliseren van de onderhoud- en inspectieplannen is het een vereiste om inzicht te krijgen in de actuele informatie uit de beschikbare systemen. Met name voor de veiligheids- en milieu kritische systemen (SECE’s) is het cruciaal dat informatie uit verschillende bronnen overzichtelijk samengebracht wordt. Hiervoor is business intelligence nodig, oftewel accurate bedrijfsinformatie via een goed ingericht bedrijfsinformatiesysteem. Jeroen Roodenburg, Maintenance Engineer VectorMM vertelt: “De voorkeur ging uit om met BI-Cycle te werken, een business intelligence tool die al bij TAQA UK gebruikt wordt. De maintenance manager in Nederland vond dit een passende oplossing voor TAQA Nederland. Vanuit mijn ervaring met BI-Cycle bij een andere operator heb ik dit project bij TAQA opgepakt.”

BI-Cycle voor Business Intelligence

BI-Cycle is de naam van een softwareproduct van een producent die ook diezelfde naam draagt.
De software is bijzonder geschikt voor bedrijven die hoge eisen stellen aan de betrouwbaarheid van data. In het algemeen wordt de software ingezet bij bedrijven die al gebruik maken van zeer complexe losstaande systemen en datastructuren. De software zorgt ervoor dat ruwe data uit diverse bronnen samengevoegd en bewerkt wordt en op een overzichtelijke manier kan worden weergegeven. VectorMM beschikt over de expertise om deze tool te integreren met bestaande systemen van klanten.

Uitdagingen

Jeroen: “Eén van de kwesties was dat er geen centrale verwerking en presentatie van beschikbare data was.  Door dit gebrek aan centraal inzicht in de specifieke processen was het niet eenvoudig om het onderhoud verder te optimaliseren. Buiten de vragen die uit deze uitdaging voortkwamen, bleek ook dat de kwaliteit van de brondata tekort schoot. Om deze kloof te dichten zijn de eisen die gesteld worden aan de terugkoppeling van onderhoudstaken aangescherpt”.

Aanpak

Om  BI-Cycle effectief te kunnen inzetten, was het noodzakelijk om vanuit de praktijk te werken aan eenduidigheid en consistentie. Zowel in definities en werkinstructies als in de verslaglegging van data in rapportages. “Verschillende teams hadden hun eigen jargon en een eigen manier van werken, terwijl er aan de IT-kant ook verschillende systemen gehanteerd werden. We moesten echt stapsgewijs door de hele organisatie, wat optimalisatie door de hele keten opleverde. Alles om tot zuivere input voor BI-Cycle te komen ten behoeve van betrouwbare management informatie.”, aldus Jeroen.

Samengevat zijn de voordelen:

  • Informatie uit meerdere bronnen centraliseren
  • Kunnen beslissen op basis van feiten
  • Enorme tijdsbesparing bij inzicht verkrijgen
  • Ad hoc vraagstukken worden sneller beantwoord
  • Sterk verbeterd inzicht in (veiligheids)risico’s
  • Juiste prioriteiten kunnen stellen