Solide CMMS-inrichting

Van doelstelling tot praktijksituatie
Uw onderhoudsmanagementsysteem is niet meer dan een middel om een doel te bereiken. Het doel is zorgen dat u gerichte besluiten kunt nemen over uw bedrijfsvoering vanuit onderhoudsmanagement. Ons beginpunt is daarom niet het CMMS, maar het in kaart brengen van een heldere onderhoudsfilosofie en solide strategie. Dat is de slimme manier om optimalisatie te benaderen.

Optimaliseren van uw management systeem
Gebaseerd op visie en strategie starten wij met het inrichten en optimaliseren van uw CMMS. We zijn pas tevreden als het systeem in staat is gericht antwoorden te formuleren voor management, autoriteiten en certificerende instanties in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Vragen die daarbij gesteld moeten worden, en waarop we met een beetje inzicht in uw systeem alvast antwoord kunnen geven, zijn onder andere:

  • Helpt de structuur u om de activiteiten efficiënter te maken?
  • Zijn relevante data snel beschikbaar op de juiste plek en tijd?
  • Kunt u op elk moment bewijs overleggen dat uw organisatie voldoet aan de verplichtingen die vastgelegd zijn in uw vergunning?
  • Ervaart u het CMMS als een last of draagt het daadwerkelijk bij aan een efficiënte bedrijfsvoering?

Deze en meer kernvragen staan aan de basis van een geoptimaliseerd CMMS.

Maximaliseren van synergie en effectiviteit
Door ons inzicht in de samenhang tussen het presteren van installaties, prioriteiten, verantwoordelijkheden, logistiek en planning  kunnen wij een managementsysteem opzetten dat synergie biedt tussen onderhoud, inspectie én technische integriteit. Wij zijn er om voor u een uitgebalanceerd onderhoudsmanagementsysteem te realiseren.

Case studies

Dankzij 5 jaar aan betrouwbare data was TotalEnergies Nederland in staat om VectorMM de eerste accurate RCM simulatie ooit te laten uitvoeren. Met als resultaat een vanuit het hoofdkantoor verkregen vrijstelling waarmee VectorMM hun onderhoudsstrategieën kon optimaliseren. Hierdoor bespaarde TotalEnergies Nederland niet alleen veel kosten, maar verhoogden zij ook sterk de installatie-beschikbaarheid.

Hoe identificeer en specificeer je Veiligheids- en Milieukritische Elementen (SECE’s) en integreer je het beheer in het CMMS wanneer nieuwe richtlijnen helderheid en traceerbaarheid vereisen? Bij Neptune Energy introduceerden wij een team om het informatiesysteem beter in te richten zodat SECE-prestaties van de productieplatformen eenduidig, transparant en real-time in kaart gebracht kunnen worden.

Processen bijsturen en de juiste beslissingen nemen vergt slimme bedrijfsinformatiesystemen. Vanuit de wens om met BI-Cycle te werken integreerden wij deze tool bij TAQA om informatie uit alle relevante databronnen te kunnen verwerken. Met een simpele muisklik kan de klant nu overzichtelijke informatie uit slim ingerichte dashboards genereren.