Hoe wij werken

Wat u merkt als u met ons werkt is dat wij zo snel mogelijk een heldere kijk op de zaak bepalen. Met slechts een paar sessies zorgen wij voor een goed beeld zodat wij probleemgebieden kunnen vaststellen waar verder onderzoek het meeste rendement zal opleveren.

Eerst onderzoeken, analyseren en ontwerpen
Volgens de 8 aspecten van de OCTAM-methode kijken wij naar de huidige status van compliance, het bedrijfsbeleid, de structuur van de organisatie, strategie en operatie, prestatiebewaking en evaluatie-cycli. Voordat wij een aanpak uitwerken, analyseren wij altijd de hele keten van activiteiten in een onderlinge samenhang.

Dan implementeren, testen, monitoren en evalueren
Zodra het verbeterplan voor een specifiek probleemgebied aangeboden en goedgekeurd is, gaan wij het implementeren in uw systemen en organisatie.

Ingebed in uw CMMS
De juiste informatie op de juiste plek in het CMMS is geen additionele service, maar het resultaat van de toegepaste OCTAM-methodiek. Dit is onze kernactiviteit waarin wij uitblinken.