Bespaar kosten

Bezuinigen of optimaliseren?
Bezuinigen ten koste van prestatieniveau en kwaliteit is een kortetermijnmaatregel met vergaande lange-termijnimpact. Kosten besparen door systemen te optimaliseren is een langetermijnstrategie met directe impact. Uit decennia aan ervaring weten wij dat er altijd ruimte voor verbetering is. Door voortdurende veranderingen sluipen er vaak onopgemerkt inefficiënties in systemen en processen. Dit zijn geen bedreigingen maar verbeterpotentieel.

RCM-methodiek
Het leveren van onderhouds- en inspectiestrategieën is dagelijkse praktijk bij VectorMM. Onze RCM-methodiek is bewezen succesvol in het realiseren van blijvende besparingen, rekening houdend met optimale betrouwbaarheid en productieprestaties. Door middel van degelijke RCM-simulaties kunnen wij de meest optimale onderhoudsintervallen berekenen. De gedegen onderbouwing van de uitkomsten van onze RCM-methodiek kan prima worden aangewend om restricties voortkomend uit geldende bedrijfsnormen en richtlijnen ter discussie te stellen en/of op te heffen.

Uitgekiend asset management
De industrie heeft nu meer dan ooit behoefte aan uitgekiende asset managementoplossingen. Daarom is het is essentieel om te zorgen dat processen goed gestructureerd zijn en overeind blijven onder alle omstandigheden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wij weten ook dat assetmanagementsystemen vaak beter ingericht kunnen worden, zodat er maximale synergie ontstaat tussen onderhoud, inspectie en de integriteit van technische systemen.

Case studies

Dankzij 5 jaar aan betrouwbare data was TotalEnergies Nederland in staat om VectorMM de eerste accurate RCM simulatie ooit te laten uitvoeren. Met als resultaat een vanuit het hoofdkantoor verkregen vrijstelling waarmee VectorMM hun onderhoudsstrategieën kon optimaliseren. Hierdoor bespaarde TotalEnergies Nederland niet alleen veel kosten, maar verhoogden zij ook sterk de installatie-beschikbaarheid.

Hoe identificeer en specificeer je Veiligheids- en Milieukritische Elementen (SECE’s) en integreer je het beheer in het CMMS wanneer nieuwe richtlijnen helderheid en traceerbaarheid vereisen? Bij Neptune Energy introduceerden wij een team om het informatiesysteem beter in te richten zodat SECE-prestaties van de productieplatformen eenduidig, transparant en real-time in kaart gebracht kunnen worden.

Processen bijsturen en de juiste beslissingen nemen vergt slimme bedrijfsinformatiesystemen. Vanuit de wens om met BI-Cycle te werken integreerden wij deze tool bij TAQA om informatie uit alle relevante databronnen te kunnen verwerken. Met een simpele muisklik kan de klant nu overzichtelijke informatie uit slim ingerichte dashboards genereren.