RCM optimalisatie bij TotalEnergies

Dankzij 5 jaar aan betrouwbare data was TotalEnergies Nederland in staat om VectorMM de eerste accurate RCM simulatie ooit te laten doen binnen de Total Energies Group. Op basis hiervan konden wij kansen identificeren voor effectiever onderhoud, verbeterde beschikbaarheid en forse kostenbesparingen, terwijl de productieplatformen volledig compliant bleven. Dit leidde tot een uniek korte terugverdienperiode van slechts één jaar voor het optimalisatieprogramma dat werd ingezet.

TotalEnergies Nederland

TotalEnergies Nederland is actief in het volledige energiespectrum. Van exploitatie en productie van gas tot de raffinaderij, marketing en distributie van olie en gas, inclusief productie en marketing van chemicaliën. Wereldwijd is TotalEnergies SE een van de vier grootste olie en gasbedrijven met ruim 100.000 medewerkers en vestigingen in meer dan 130 landen.

Behoefte aan meer accurate informatie

Bij TotalEngergies Nederland leidde de behoefte aan betere inzichten tot een verzoek bij VectorMM om hun SAP-systeem geschikt te maken voor meer gedetailleerde rapportage over de uitrusting en installaties van 28 productieplatformen in de Noordzee. Dit omvatte niet alleen veranderingen in datamanagement en IT, maar ook standaardisatie van praktische werkmethoden om te zorgen voor een uniforme input van het SAP-gerichte CMMS. René Pabst, directeur VectorMM: “De uitrol van het project over 28 productieplatformen, gebouwd in verschillende perioden met verschillende systemen en installaties, kostte ons ruim anderhalf jaar. Dit resulteerde in niet minder dan 40.000 componenten die systematisch gerapporteerd moesten worden.”

28 productieplatformen, 35 systemen en 40.000 componenten

Praktijkdata dwingen permissies af

“Analyse van de informatie uit 5 jaar dagelijkse praktijk liet ons zien dat het strikte onderhoudsbeleid niet altijd door de data werd ondersteund. Voordat wij het team bij TotalEnergies Nederland benaderden, hebben wij verschillende analyses gedaan via RCM-simulatie. Dit maakte het ook mogelijk een goede business case op te stellen die het team bij TotalEnergies Nederland nodig zou hebben om goedkeuring voor vrijstellingen te krijgen. Op internationaal niveau was men echt verrast over de hoeveelheid gedetailleerde informatie. ‘Jullie zijn echt de eersten die door RCM-simulatie met echte data kunnen aantonen dat terugbrengen van onderhoudsintervallen mogelijk is zonder de beschikbaarheid en integriteit te benadelen’. Het eindresultaat was dat van de 13 gevraagde vrijstellingen er 12 werden goedgekeurd”, aldus René.

Wat de klant zegt:

Jullie zijn echt de eersten die door RCM-simulatie met echte data kunnen aantonen dat het terugbrengen van onderhoudsintervallen mogelijk is zonder de beschikbaarheid en integriteit te benadelen.

Procesoptimalisatie met forse kostenbesparingen

Door inspectiecycli te signaleren die minder vaak of meer effectief uitgevoerd kunnen worden, kan TotalEnergies Nederland fors kosten besparen zonder de betrouwbaarheid te benadelen. Dit maakt schaarse mankracht vrij die aan andere prioriteiten kan worden toebedeeld. Daarbovenop zorgen minder onderbrekingen voor meer continuïteit in de productie. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de herinrichting van het CMM, jaren daarvoor door VectorMM, die gestandaardiseerde rapportage met betrouwbare data mogelijk maakt.