SECE’s borgen bij Neptune Energy

Toen de nieuwe Offshore Safety Directive (ODS) traceerbaarheid en duidelijkheid van SECE’s (veiligheids- en milieukritische elementen) vereiste, richtte Neptune Energy zich tot VectorMM om dit in het managementsysteem opnieuw in te richten. Samen zijn wij de uitdaging aangegaan om de nieuwe inrichting vanaf het begin op te bouwen, zodat het mogelijk werd om alle SECE’s te identificeren, specificeren en te bewaken over een groot aantal productieplatformen.

Neptune Energy

Neptune Energy is de grootste gasproducent in de Nederlandse sector in de Noordzee en is al sinds 1964 actief in deze regio. Neptune exploiteert 29 offshore faciliteiten en vier grote behandelcentra. De activiteiten omspannen de volledige waardeketen in gasproductie. Van gasveldverkenning en Hogedruk Temperatuur ontwikkeling tot onderhoud en ontmanteling. Neptune Energy participeert in PosHYdon, een pilotproject in ’s werelds eerste offshore waterstofproductiefaciliteit, gehost op een Neptune platform.

Europese Offshore Safety Directive

De nieuwe OSD trad begin 2017 in werking en omvatte de identificatie en specificatie van KPI’s en externe verificatie van alle Safety & Environmental Critical Elements (SECE’s). Dit vereiste een uniform systeem voor hun zeer diverse vloot aan platformen, gebouwd in verschillende decennia, met verschillende technologieën en systemen. Maintenance engineer Thomas Kubin: “De OSD in praktijk brengen binnen hun complexe productieomgeving stelde Neptune Energy voor de uitdaging een omvangrijk nieuw gebied in kaart te brengen. Omdat dit hun bestaande activiteiten oversteeg,  wendde Neptune Energy zich tot VectorMM om dit project te beheren en uit te rollen.”

Aantoonbare compliance

Met de nieuwe richtlijn in het vooruitzicht voerde VectorMM in 2016 een QuickScan uit om mogelijke issues vast te stellen en een richting te bepalen voor de optimale aanpak. Vervolgens kon een uitgebreidere verkenning en implementatie herstel gedaan worden volgens de OCTAM methodiek. Thomas Kubin: “Vanaf 2017 zijn wij met het project van start gegaan, waarbij wij als eerste de inspectiemethoden en de kwaliteit van de rapportage hebben verbeterd waarmee compliance kan worden aangetoond. Tot slot konden wij het managementsysteem zo inrichten dat het goed aansloot op de praktijk.”

Wat de klant zegt:

Wij willen er zeker van zijn dat onze mensen na elke dienst veilig naar huis gaan. Het continu streven naar veiligheid verenigt landen, afdelingen en teams in een gezamenlijk  doel

Operationele kennis is essentieel

Robert Krauweel, directeur bij VectorMM: “Het is echt belangrijk om de dagelijkse praktijk in de rapportagevereisten mee te nemen. Om goed te weten waar mensen tegenaan lopen stelden wij geregeld de vraag ‘Kun je het nu uitvoeren?’ Alleen door dit uit te werken krijg je een auditeerbaar systeem waarmee je op ieder moment compliance kunt aantonen. Door de kloof tussen strategie en praktijk te overbruggen maken wij het Neptune Energy mogelijk om aan de eisen van de OSD te voldoen. “