Technisch Engineer


Functieomschrijving:

Jouw carrière als Engineer bij VectorMM begint bij een van onze opdrachtgevers, de Koninklijke Marine, afdeling Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) in Den Helder.

De werkzaamheden worden verricht binnen de productgroep Energiedistributiebedrijf (hierna:EDB) van de organisatie Materiële Instandhouding van CZSK. Het EDB heeft als primaire taakstelling; het leveren van energie in de vorm van elektriciteit en warmte aan de defensieobjecten en marineschepen te Den Helder. Het EDB is op dit gebied naast energieleverancier, tevens energieproducent en netbeheerder. Het EDB heeft tot doel om zoveel mogelijk betrouwbare, efficiënte en ongestoorde energielevering te realiseren ten behoeve van de gehele marinebasis Den Helder en het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Daarnaast zorgt het EDB voor adequate energielevering tegen zo laag mogelijke kosten bij wijzigingen in de energiebehoefte en/of aanpassingen of nieuwbouw van infrastructuur. Tenslotte voorziet het EDB alle vestingen van het Ministerie van Defensie in Nederland van energie door zorg te dragen voor juist gedimensioneerde contracten. De hoofdvestigingsplaats van het EDB is Den Helder.

Na afloop van de inzet bij defensie zijn er diverse andere mogelijkheden om je loopbaan bij VectorMM een interessant vervolg te geven op het gebied van Industrial Asset Management op projecten in verschillende sectoren.

Taakomschrijving:

 • Uitvoeren van engineering taken aan diverse elektrotechnische midden- en laagspanning installaties;
 • Het voorbereiden van omvangrijke en complexe projecten door uitvoeren van (pre-) engineering en/of het opstellen van programma’s van eisen voor uitbesteding werkzaamheden;
 • Het ontwerpen van complexe uitbreidingen en aanpassingen aan de elektrotechnische Infrastructuur;
 • Het uitwerken van ontwerpen in werktekeningen (Autocad) en materiaalbehoeftelijsten;
 • Het assisteren bij de oplevering van technische projecten.

Wij vragen:

 • Beschikt over een HBO diploma met een technische richting (elektrotechniek)
 • Aantoonbare ervaring op elektronische installaties (hoogspanning en laagspanning)
 • Kennis en/of ervaring met elektrotechnische infrastructuur inclusief transformatorstations.
 • Kennis van kantoorsoftware, in het bijzonder uitgebreide kennis van geavanceerde functies in MS Excel.
 • Kennis van energietechniek en -systemen.
 • Goede beheersing van de Nederlandse- & Engelse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van een geldig VCA-VOL certificaat.
 • Bereid om minimaal 32-38 uur per week ingezet te worden.
 • Een verklaring van geen bezwaar is vereist

Wij bieden:

 • Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten
 • Een collegiaal team met kennis en kunde en bereid je met advies te ondersteunen
 • Een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden

Solliciteer direct online.


Hoofd-Onderhoudstechnicus


Functieomschrijving:

Jouw carrière als Engineer bij VectorMM begint bij een van onze opdrachtgevers, de Koninklijke Marine, afdeling Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) in Den Helder. De DMI heeft als taak het in stand houden en adviseren omtrent alle CZSK productiemiddelen en procesinstallaties. Daarnaast verzorgen zij het beheer en de expeditie van de gereedschappen en algemene technische ondersteunende middelen van de DMI.

Je neemt deel aan multidisciplinaire projecten en werkgroepen waar je bijdraagt aan opdrachtstelling voor nieuwbouw en instandhoudingsprojecten.

Na afloop van de inzet bij defensie zijn er diverse andere mogelijkheden om je loopbaan bij VectorMM een interessant vervolg te geven op het gebied van Industrial Asset Management op projecten in verschillende sectoren.

Taakomschrijving:

 • Begeleiden en ondersteunen van eigen monteurs en buitenfirma’s;
 • Inspecteren en keuren van procesinstallaties en productiemachines;
 • Oplossen van storingen en uitvoeren van modificaties;
 • Optreden als Projectmedewerker bij nieuwbouw en renovatieprojecten;
 • Rapporteren van werkzaamheden en afwijkingen;
 • Adviseren over onderhoudsplannen en investeringen.

Wij vragen:

 • Beschikt over een HBO diploma met een technische richting (elektrotechniek)
 • Aantoonbare ervaring in system engineering, technologie integratie, projectmanagement en Integrated Logistics Support (ILS) in een soort gelijke functie.
 • Kennis en/of ervaring met het inrichten van SAP
 • Kennis van kantoorsoftware, in het bijzonder uitgebreide kennis van geavanceerde functies in MS Excel.
 • Kennis van onderhoudsprocessen en de werkwijze binnen DMI.
 • Goede beheersing van de Nederlandse- & Engelse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van een geldig VCA-VOL certificaat.
 • Bereid om minimaal 32-38 uur per week ingezet te worden.
 • Een verklaring van geen bezwaar is vereist

Wij bieden:

 • Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten
 • Een collegiaal team met kennis en kunde en bereid je met advies te ondersteunen
 • Een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden

Solliciteer direct online.


Engineer Instandhouding Petrochemische Installaties


Functieomschrijving:

Jouw carrière als Engineer bij VectorMM begint bij een van onze opdrachtgevers, de Koninklijke Marine, afdeling Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) in Den Helder. De DMI heeft als taak het in stand houden en adviseren omtrent alle CZSK productiemiddelen en procesinstallaties. Daarnaast verzorgen zij het beheer en de expeditie van de gereedschappen en algemene technische ondersteunende middelen van de DMI.

Je neemt deel aan multidisciplinaire projecten en werkgroepen waar je bijdraagt aan opdrachtstelling voor nieuwbouw en instandhoudingsprojecten.

Na afloop van de inzet bij defensie zijn er diverse andere mogelijkheden om je loopbaan bij VectorMM een interessant vervolg te geven op het gebied van Industrial Asset Management op projecten in verschillende sectoren.

Taakomschrijving:

 • Adviseren voor het opzetten van de instandhouding en integriteit van de technische installaties en het pijpleidingsysteem van de Brandstofinstallatie;
 • Het inrichten en in stand houden van verschillende geautomatiseerde onderhoudssystemen;
 • Het adviseren bij het opstellen van Programma van Eisen en bestekken;
 • Adviseren bij het opstellen van plannen en investeringsvoorstellen.

Wij vragen:

 • Beschikt over een HBO diploma met een technische richting
 • Aantoonbare ervaring in system engineering, technologie integratie, projectmanagement en Integrated Logistics Support (ILS) in een soort gelijke functie.
 • Kennis en/of ervaring met het inrichten van SAP
 • Kennis van kantoorsoftware, in het bijzonder uitgebreide kennis van geavanceerde functies in MS Excel.
 • Goede beheersing van de Nederlandse- & Engelse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van een geldig VCA-VOL certificaat.
 • Bereid om minimaal 16-24 uur per week ingezet te worden.
 • Een verklaring van geen bezwaar is vereist

Wij bieden:

 • Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten
 • Een collegiaal team met kennis en kunde en bereid je met advies te ondersteunen
 • Een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden

Solliciteer direct online.


ILS facilitator


Functieomschrijving:

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Techniekgroep Facilitair Onderhoud (TG FO) bij de Afdeling Maritieme Techniek van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

Taak van de TG FO is het in stand houden en adviseren omtrent alle CZSK productiemiddelen en procesinstallaties van het CZSK. Daarnaast verzorgt de TG FO het beheer en de expeditie van de gereedschappen en algemene technische ondersteunende middelen van de DMI. De hoofdvestigingsplaats van de TG FO is Den Helder.

Na afloop van de inzet bij defensie zijn er diverse andere mogelijkheden om je loopbaan bij VectorMM een interessant vervolg te geven op het gebied van Industrial Asset Management op projecten in verschillende sectoren.

Taakomschrijving:

De ILS facilitator begeleid, ondersteund en toetst producten uit ILS trajecten door;

 • Het structureren van gegevens en gegevens stromen;
 • Het opzetten van een ILS-strategie voor een (deel)wapensysteem;
 • Het vertalen van algemenen ILS standaarden naar implementatie in de DMI/DMO organisatie;
 • Het uitvoeren en vastleggen van logistics support analyse taken;
 • Het uitvoeren en vastleggen van ILS-element specifieke analyses;
 • Ondersteuning bieden bij het verwerven en realiseren van ILS-producten;
 • Verzorgt, of laat verzorgen, overzichten en analyse benodigd voor het uitvoeren van trajecten.
 • Het door ontwikkelen en aan laten sluiten van implementatie trajecten op de ICT infrastructuur;
 • Versterkt de procesinrichting zodat zoveel als mogelijk de ILS processen decentraal kunnen worden uitgevoerd.
 • Implementatie van ILS producten en processen in de organisatie.

 

Wij vragen:

 • Beschikt over een HBO diploma met een technische richting;
 • Aantoonbare ervaring in system engineering, technologie integratie, projectmanagement en Integrated Logistics Support (ILS) in een soort gelijke functie;
 • Kennis en ervaring met SAP.
 • Kennis van ILS-methodieken en methoden, instandhoudingsmanagement.
 • Goede beheersing van de Nederlandse- & Engelse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van een geldig VCA-VOL certificaat.
 • Bereid om minimaal 16-24 uur per week ingezet te worden.
 • Een verklaring van geen bezwaar is vereist

 

Wij bieden:

 • Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten
 • Een collegiaal team met kennis en kunde en bereid je met advies te ondersteunen
 • Een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden

Solliciteer direct online.


System Engineer fulltime


Functieomschrijving:

Jouw carrière als System Engineer bij VectorMM begint bij een van onze opdrachtgevers, de Koninklijke Marine, afdeling DMI / SWS in Den Helder. De DMI heeft tot taak het onderhouden van (wapen)systemen van de Koninklijke Marine en is betrokken bij de gehele levensduur van een schip of systeem. Van nieuwbouw, onderhoud tot aan afstoting.

De System Engineer draag verantwoordelijkheid voor de instandhouding op systeemniveau via de ontwikkeling van testplannen en-protocollen en het vaststellen van de prestaties tegen de functionele specificaties en vereisten. Je adviseert de gebuiker bij het opstellen van oefenscenario’s, initieert systeembeproevingen en laat testplannen opstellen.

Je leidt ILS studies en voert deze zelfstandig door en adviseert Wapensysteemmanagement over de instandhouding. Je draagt bij aan het verbeteren van de systeemprestaties op basis van onderzoeksresultaten.

Je neemt deel aan multidisciplinaire projecten en werkgroepen waar je bijdraagt aan opdrachtstelling voor nieuwbouw en instandhoudingsprojecten.

Na afloop van de inzet bij defensie zijn er diverse andere mogelijkheden om je loopbaan bij VectorMM een interessant vervolg te geven op het gebied van Industrial Asset Management op projecten in verschillende sectoren.

Wij Vragen:

 • Beschikt over een HBO diploma Elektrotechniek.
 • aantoonbare ervaring in system engineering, technologie integratie, projectmanagement en Integrated Logistic Support (ILS) in een soort gelijke functie.
 • Kennis en/of ervaring met het inrichten van SAP.
 • Bij voorkeur uitgebreide kennis van sensor- en wapensystemen.
 • Kennis van onderhoudsprocessen en de werkwijze binnen DMI.
 • Kennis van kantoorsoftware, in het bijzonder uitgebreide kennis van geavanceerde functies in MS Excel.
 • Goede beheersing van de Nederlandse- & Engelse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van een geldig VCA-VOL certificaat.
 • Bereid om minimaal 38-40 per week ingezet te worden waarbij meevaren tot de mogelijkheden behoort.
 • Een verklaring van geen bezwaar is vereist evenals een positief oordeel van het MIVD veiligheidsonderzoek die de kandidaat dient te ondergaan.

Competenties:

 • Communicatief
 • Initiatief
 • Analytisch en cijfermatig inzicht
 • Conceptueel denken
 • Organisatiegericht
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht

Wij bieden:

 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten.
 • Gerichte ondersteuning en de mogelijkheid om te groeien in het bedrijf.
 • Een collegiaal team met kennis en kunde en bereid je met advies te ondersteunen.
 • Een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden

Solliciteer direct online.


Assistent ILS Engineer (24 – 40uur)


Functieomschrijving:

Tijdens dit dienstverband zal je in eerste instantie worden ingezet als Assistent ILS Engineer bij een van onze opdrachtgevers, de Koninklijke Marine, afdeling DMI / FF & OPV in Den Helder. De Instandhoudingsgroep FF is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van haar eenheden. De IG heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofd doelstelling: het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de van LC-fregatten, (NL en BE) M-fregatten en OPV’s.

De afdeling engineering is o.a. verantwoordelijk voor het up to date houden van de instandhoudingplannen van de  LC-fregatten, (NL en BE) M-fregatten en OPV’s, het voorbereiden en uitvoeren van planmatig onderhoud en complexe onderhoudsopdrachten.

Je bent de rechterhand van de installatiemanager en houdt je multidisciplinair bezig met alle aspecten van een installatie.  Je toetst, samen met de installatiemanager de diverse engineeringsdocumenten op kwaliteit en compleetheid en past de configuratie structuur in SAP aan. Daarbij hoort het up-to-date houden en maken van diverse normen, zoals Marine Bedrijfsnormen, Meetrapporten en Standaard Taaklijsten.

Na een aantal jaren als Assistent ILS Engineer te hebben gewerkt zijn er diverse andere mogelijkheden om je loopbaan bij VectorMM een interessant vervolg te geven op het gebied van Industrial Asset Management op projecten in verschillende sectoren.

Wij Vragen:

 • Bij voorkeur een HBO diploma met een technische en/of bedrijfskundige richting.
 • Bij voorkeur kennis van en/of ervaring met het inrichten van SAP.
 • Kennis van kantoorsoftware, in het bijzonder uitgebreide kennis van geavanceerde functies in MS Excel en MS Access.
 • Goede beheersing van de Nederlandse- & Engelse taal in woord en geschrift.
 • In het bezit van een geldig VCA-Basis certificaat.
 • Enige ervaring als ILS Engineer (met certificaat ILS 1 en ILS 3) en/of werkervaring bij defensie verdient voorkeur.
 • Ruime ervaring met Platform- en Sewaco systemen of vergelijkbaar in de maritieme sector is gewenst.
 • Ervaring als werkvoorbereider in de Maritieme of Petrochemiche sector.
 • Bereid om 24-40 per week ingezet te worden waarbij deels thuiswerken na een inwerkperiode tot de mogelijkheden behoort.
 • In bezit van een van de certificaten; OTLOG, SAP-EAM, of SAP-DFPS
 • Een verklaring van geen bezwaar is vereist evenals een positief oordeel van het MIVD veiligheidsonderzoek die de kandidaat dient te ondergaan.

Competenties:

 • Pragmatisch
 • Overtuigend
 • Verbinder
 • Prestatiegericht
 • Communicatief
 • Klantgericht
 • Planmatig

Wij bieden:

 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten.
 • Gerichte ondersteuning en de mogelijkheid om te groeien in het bedrijf.
 • Een collegiaal team met kennis en kunde en bereid je met advies te ondersteunen.
 • Een prima salaris

Solliciteer direct online.


Projectleider Maintenance Improvement bij VectorMM (32-40 uur)


Over ons

VectorMM is een toonaangevend consultancybedrijf met een compact en hecht team van ervaren consultants en engineers. Onze platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen stelt ons in staat om snel en effectief te werken. Wij zijn gespecialiseerd in industrieel asset management met een sterke focus op optimalisatie van onderhouds- en inspectieprocessen.

Onze missie is duidelijk: “Maximizing your return on industrial assets”

Onze roots liggen in de Petrochemische Industrie, maar we hebben onze expertise uitgebreid naar andere sectoren. Ons doel voor de komende jaren is om organisaties in diverse branches te laten profiteren van onze uitgebreide kennis, ervaring en innovatieve methodieken.

Jouw rol als Projectleider Maintenance Improvement:

Als projectleider “Maintenance Improvement” ligt jouw belangrijkste focus op het optimaliseren van periodieke onderhouds- en inspectieprocessen voor technische installaties bij onze klanten. Je vertrekt veelal vanuit de onderhouds- en inspectietaken in het Computerised Maintenance Management System (CMMS) van de klant. Naast het verbeteren van de inhoud van deze taken, werk je aan het afstemmen van CMMS-functionaliteiten op de bedrijfsprocessen (workflow) om de algehele bedrijfsvoering te optimaliseren. Als projectleider ben je samen met jouw team tevens hands-on betrokken bij het project. Je leidt, organiseert en coördineert alle activiteiten en je bent de spil in de uitvoering. Verder ben je verantwoordelijk voor effectieve communicatie met de klant en de directie van VectorMM. Je identificeert verbeterpotentieel en weet dit te vertalen naar mogelijk aanvullende opdrachten. Jouw expertise draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit, resultaten, betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Jouw ‘hard skills’

 • WO/HBO werk- en denkniveau in bijvoorbeeld Maritiem, Aviation, Food, Pharma, WTB, Olie- & Gas technologie, of Technische Bedrijfskunde.
 • Ervaring met het inrichten van CMMS/ERP systemen zoals SAP en Maximo.
 • Kennis van werkstroombeheersing.
 • Ervaring met risicomatrices en het toewijzen van “criticalities” aan equipment.
 • Ervaring met het definiëren, opstellen en inrichten van prestatie-indicatoren (KPI’s) en “KPI Dashboards”.
 • Uitwerken/beschrijven van periodieke inspectie- en onderhoudstaken.
 • Toepassing van technische normen en regelgeving.
 • Kennis van technische tekeningen (P&ID’s, C&E, etc.).
 • Kennis van onderhoudsmanagementprocessen en richtlijnen (bv. ISO 55000).
 • Uitstekende beheersing van MS Office software (Excel, Word, PowerPoint).

Jouw ‘soft skills’: 

 • Leiderschap
 • Teamspeler
 • Communicatief sterk; een gesprekspartner voor klanten en collega’s.
 • Oplossingsgericht, secuur en analytisch.
 • Proactief
 • Gemotiveerd om mensen te helpen.
 • Flexibel

Wat wij bieden

 • Een salaris uitstekend salaris.
 • 8% Vakantiegeld
 • Uitstekende pensioenvoorziening via Zwitserleven PPI
 • 26 Vakantiedagen + 13 ADV dagen
 • Reis- en onkostenvergoeding of auto van de zaak

Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door:

 • Familiaire relaties; we waarderen en ondersteunen elkaar.
 • Flexibiliteit in tijd en locatie binnen de kaders.
 • Leuke, behulpzame collega’s en een fijne werksfeer

Onze kernwaarden:

 • Pragmatisch; we denken en doen, tevredenheid komt pas na succes.
 • Toegewijd; een familiaire sfeer waarin we er voor elkaar zijn.
 • Eigenaarschap; proactief en ondernemend, we bepalen ons eigen pad en nemen zelfstandig beslissingen.
 • Toonaangevend; onze klanten ervaren ons als leiders in de sector, en we streven ernaar dat nieuwe klanten hier ook van profiteren.

Reageren
Wanneer je vragen hebt of meer wilt weten kun je altijd contact met ons opnemen (0223- 660 660) of solliciteer hieronder direct online.

Solliciteer direct online.


Vacature Maintenance Engineer bij VectorMM (40 uur)


Dit zijn wij

VectorMM is een consultancy boetiek bestaande uit een compact en hecht team van ervaren consultants en engineers. We hebben en platte organisatie met korte communicatielijnen. We zijn gespecialiseerd in industrieel asset management met een sterke focus op onderhouds- en inspectieprocessen. Wij optimaliseren de bedrijfsvoering van onze klanten door het ontwikkelen en implementeren daarvoor slimme concepten in hun systemen . Onze belofte is niet voor niets: “Maximizing your return on industrial assets”

Waar komen we vandaan en wat willen we bereiken

Onze achtergrond is de Petrochemische Industrie. Onze ervaring in die industrie gecombineerd met onze eigen aanpak maakt ons tot een unieke speler in de markt. Ons doel voor de komende jaren is om bedrijven in andere sectoren te laten profiteren van onze uitgebreide kennis, ervaring en methodiek.

Dit is wat we van jou verwachten:

Als Maintenance Engineer is je belangrijkste focus het waarborgen en verbeteren van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van technische installaties. Je verantwoordelijkheden omvatten het bijwerken en verbeteren van onderhoudsgegevens in een CMMS-systeem zoals Maximo of SAP. Met jouw expertise werk je aan het verbeteren van kwaliteit, resultaten, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Je leidt diverse verbeterprojecten, optimaliseert taakomschrijvingen voor inspecties en preventief onderhoud. Als maintenance engineer werk je bij VectorMM en word je projectmatig ingezet bij verschillende opdrachtgevers.

Deze ‘hard skills’ helpen je snel op weg

 • HBO werk- denkniveau verkregen door opleiding, bijvoorbeeld Maritiem Officier, WTB, Olie- & Gas technologie (Ervaring in de Olie & Gas productie sector is een pre)
 • Ervaring met het inrichten van CMMS / ERP/ soortgelijke systemen zoals SAP en Maximo.
 • Kennis van werkstroom processen.
 • Ervaring met het uitwerken/beschrijven van periodieke inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.
 • Kennis van Technische normen en regelgeving
 • Basiskennis van technische tekeningen (P&ID’s, C&E, etc.).
 • Basiskennis van onderhoudsmanagementprocessen en richtlijnen.
 • Kennis van MS Office kantoorsoftware maar in het bijzonder uitgebreide kennis van geavanceerde functies in MS Excel en MS Word.
 • Goede beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord en geschrift.

Met deze ‘soft skills’ pas je uitstekend in ons team 

 • Creatief, secuur en analytisch; je vindt het leuk om doelgericht slimme oplossingen voor problemen te bedenken (je bent een ‘probleempuzzelaar’)
 • Communicatief; een gesprekspartner voor zowel klant als collega, een persoon waarmee je gemakkelijk van gedachten kan wisselen en snel mee kunt schakelen.
 • Sociaal vaardig
 • Nieuwsgierig en leergierig.
 • Proactief en begrijpt dat om hulp vragen geen teken van zwakte is
 • Intrinsiek gemotiveerd om mensen te helpen
 • Flexibel om na een paar jaar aan een nieuw project te gaan werken

Je komt bij ons niets te kort

 • Een salaris van tussen de € 4k en € 6.5k ,afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding.
 • 8% Vakantiegeld
 • Uitstekende pensioenvoorziening via onze Zwitserleven PPI
 • 26 Vakantiedagen + 13 ADV dagen
 • Reis- en onkostenvergoeding of auto van de zaak
 • Financiële tegemoetkoming in training of opleiding voor jouw professionele ontwikkeling
 • De mogelijkheid van hybride werken (thuis, op locatie en op kantoor)

In onze bedrijfscultuur ervaar je

 • Familiaire relaties; we waarderen elkaar en steunen elkaar in moeilijke tijden
 • Flexibiliteit in tijd en locatie; binnen de kaders is er veel ruimte om te bepalen wanneer en waar je werkt
 • Vrijheid en autonomie; je hebt ruimte beslissingsbevoegdheden en wordt niet gemicromanaged
 • Een veilige werkomgeving: je kunt je ideeën en gedachten vrijelijk uiten
 • Leuke, behulpzame collega’s en een fijne werksfeer

Wij staan pal voor onze kernwaarden

 • Pragmatisch; we denken en doen. We zijn pas tevreden als onze oplossingen ook daadwerkelijk zijn geïmplementeerd.
 • Toegewijd; in ons bedrijf heerst een familiaire sfeer. We delen lief en leed met elkaar en kijken naar elkaar om.
 • Eigenaarschap; we zijn proactief en ondernemend, bepalen ons eigen pad en nemen zelfstandig beslissingen.
 • Toonaangevend; dat is hoe klanten in onze sector ons ervaren. Onze ambitie is dat prospects daar binnenkort ook van mogen profiteren.

Reageren
Wanneer je vragen hebt of meer wilt weten kun je altijd contact met ons opnemen (0223- 660 660) of solliciteer hieronder direct online.

Solliciteer direct online.