Corrosievoorspellingstool Port4Innovation

Samen met enkele sectorexperts heeft Port4Innovation een unieke corrosievoorspellingstool geïntroduceerd. De applicatie werd ontwikkeld door VectorMM, Control Union en Endures en stelt de gebruiker in staat om roestvorming op schepen te voorspellen op basis van historische data.

Corrosie heeft een grote invloed op de technische levensduur en de operationele kosten van schepen en stalen constructies in een zeewateromgeving. Het verlengen van de levensduur van stalen constructies zoals scheepsrompen vereist kennis van de afname in plaatdikte als gevolg van corrosie. Corrosiereductie door coatings en kathodische bescherming zijn vaak niet genoeg om het verouderingsproces te stoppen.

De meeste modellen om corrosie en materiaaldegradatie te voorspellen zijn behoudend en nemen geen omgevingscondities en operationele condities in beschouwing. De invloed hiervan is echter bepalend. Dit maakt het voorspellen van materiaalverlies met conventionele modellen niet erg betrouwbaar.

Het nieuwe model, dat als webapplicatie in het raamwerk van het project beschikbaar is, kijkt verder dan de standaardvoorspelling. Het betrekt zowel het non-lineaire gedrag van het corrosieproces als de operationele condities en omgevingsfactoren van een zeevarend schip in de berekeningen.

Het model is gebaseerd op de zwakste schakel die de integriteit van een scheepsromp moet waarborgen: de ballasttank. De ballasttank is in de meeste gevallen het meest gevoelig voor roestvorming in de romp omdat het conserveringssysteem van een ballasttank moeilijk te onderhouden is. Dit komt door de slechte bereikbaarheid van te onderhouden delen en de ineffectiviteit van anodes in een lege ballast tank.

Gebaseerd op literatuuronderzoek, ervaring en testresultaten hebben de projectpartners een model ontwikkeld dat de corrosieratio, en dus de materiaaldikte, kan voorspellen op elk moment in de toekomst.